Ämne

Kyrkans organisation

Huvudkontoret

Kyrkan leds av 15 apostlar. Den som varit apostel längst är president för kyrkan och han väljer ut två andra apostlar till rådgivare. Dessa tre bildar första presidentskapet, som är kyrkans högsta styrande organ. De andra tolv bildar de tolv apostlarnas kvorum — kyrkans näst högsta styrande organ. Tillsammans tillser första presidentskapet och de tolv hela kyrkan. Kyrkans medlemmar påvisar denna organisation i Nya testamentet.

Kyrkans medlemmar anser att alla apostlar är ”särskilda vittnen” om Jesus Kristus för världen. De reser ofta och talar till och uppmuntrar stora medlemsförsamlingar och intresserade ickemedlemmar och träffar lokalt ledarskap.

Ledare som kallas för sjuttio — också ett ämbete som nämns i Nya testamentet — hjälper de tolv apostlarna och verkar i olika områden runt om i världen. Det finns för närvarande åtta sjuttios kvorum. Varje kvorum kan ha upp till 70 medlemmar. En del sjuttio arbetar inom administrationen på kyrkan huvudkontor, men de flesta bor och arbetar inom ett av kyrkans specifika geografiska områden.

Lokala församlingar

Ledaren för en församling kallas för biskop. Hans administrativa ”socken” kallas för församling.

Ett antal församlingar bildar en stav och ledaren för staven är en stavspresident. ”Stav” är inte ett begrepp som finns i Nya testamentet, utan är taget från en liknelse i Gamla testamentet där ett ”tält”, eller kyrkan, hålls uppe med hjälp av stavar.

Stavspresidenter och biskopar är de ledare som de flesta medlemmarna i kyrkan möter. Dessa ledare får inte betalt för sitt arbete och kan själv styra i mycket.

Det krävs mycket tid och arbete för att leda en stav eller en församling och möta behoven hos dess medlemmar, och det utförs av medlemmarna själva. De flesta medlemmarna ombeds av lokala ledare att bidra på specifika sätt. Bland annat inom administration, undervisning eller servicerelaterade positioner. Dessa ansvar roteras regelbundet. Biskopar verkar vanligtvis i ungefär fem år och stavspresidenter i ungefär nio år.

Stödorganisationer

Kyrkan har också lokala biorganisationer: Hjälpföreningen, Söndagsskolan, Unga män, Unga kvinnor och Primär.

Kyrkan driver också ett utbildningssystem, ett välfärdssystem och ett missionärsprogram.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.