Ämne

Ungdomarna i kyrkan

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har ett omfattande program för ungdomar genom Unga mäns och Unga kvinnors organisationer. Ungdomar mellan 12 och 17 år samlas i klasser på söndagar för religiös undervisning och flera gånger i månaden för sociala aktiviteter som tjänandeprojekt, idrott, läger och danser. Unga män och kvinnor ges också ledaransvar inom organisationen och lär sig därigenom ledaregenskaper som att sätta mål, planera gruppaktiviteter och problemlösning.

Unga män

Värdiga pojkar ordineras till diakoner i aronska prästadömet när de fyller 12. De går vidare till bli lärare när de fyller 14 och sedan till präst när de fyller 16. Ett av de huvudsakliga ansvaret som ledare i Unga mäns program har är att förbereda unga män på att bära prästadömsansvar och bygga upp deras vittnesbörd om Jesus Kristus och hans evangelium.

Ansvaret som unga män som bär ett prästadömsämbete är bland annat att förbereda och dela ut sakramentet (nattvarden) till kyrkans medlemmar under söndagens gudstjänster, besöka och undervisa medlemmar i deras hem och samla in donationer till de fattiga.

Unga mäns organisation förbereder också pojkarna inför deras framtida ansvar i deras familj, personliga liv och samhället genom prestationsprogrammet ”Plikt mot Gud”. Dessutom stöder och sponsrar kyrkan scouting för unga män i Förenta staterna och Kanada.

Unga kvinnor

Syftet med Unga kvinnors program är att hjälpa tonårsflickor att bygga sina vittnesbörd om Jesus Kristus och lära sig färdigheter som förbereder dem för deras framtida roll som en kvinna i kyrkan och som aktiva samhällsmedborgare.

Ledare i Unga kvinnor håller söndagsklasser varje vecka som undervisar de unga kvinnorna om evangeliets principer och lär dem hur de kan tillämpa dem i vardagen.

Unga kvinnor deltar i prestationsprogrammet ”Personligt värde” genom att sätta upp mål inom följande åtta värderingsområden: tro, gudomlig natur, personligt värde, kunskap, valfrihet och ansvarighet, goda gärningar, redbarhet och dygd. Flickorna lär sig också värdefulla färdigheter och kan få utmärkelser i Unga kvinnors lägerprogram.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.