Pressmeddelanden

Undantag till klädnormer tillkännagivna för unga manliga missionärer

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har tillkännagivit undantag till klädnormerna för unga män som tjänar som missionärer.

The Tabernacle Choir släpper nya datum för turnén 2021

The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square har släppt ytterligare information angående sin turné 2021 till sju städer i fyra nordiska länder och i Storbritannien. 

Sommarhälsning från Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill skicka en hälsning till alla unga som snart har skolavslutning och särskilt till er som tar studenten.

Generalkonferensen i oktober 2020 kommer endast att vara virtuell

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har skickat följande brev om generalkonferensen i oktober 2020 till kyrkans medlemmar överallt.

President Nelson gör inlägg på sociala medier om rasism och manar till respekt för mänsklig värdighet

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser delade Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, följande meddelande på sina sociala mediekonton

Världsomspännande tillverkning av heliga kläder ställs under begränsad tid om till produktion av ansiktsmasker och skyddskläder

Hundratusentals skyddsmasker och operationsrockar produceras nu av anställda på Beehive Clothings sex olika anläggningar jorden runt. Detta för att bidra till att täcka lokala behov av skyddskläder för vårdpersonal under utbrottet av COVID-19. Anläggningarna ägs och drivs av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Första presidentskapet ger riktlinjer för ett tryggt återupptagande av kyrkans möten och aktiviteter

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har godkänt en stegvis återgång till några av kyrkans veckovisa gudstjänster och aktiviteter.

Uppdaterad utgåva av skrifterna på svenska

Ett brev från Första presidentskapet daterat den 15 maj 2020 tillkännager att förändringar och korrigeringar har gjorts i den svenska utgåvan av skrifterna. Detta gäller texten i Mormons bok, Läran och förbunden samt Den kostbara pärlan.

Interreligiös uppmaning till bön i coronatider

Första presidentskapet tillkännager att tempel öppnas på nytt i begränsad skala

I ett brev till alla kyrkans medlemmar uttryckte första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sin tacksamhet för alla ansträngningar som gjorts av dem som arbetat för att motverka den globala covid-19-pandemin....