Pressmeddelanden

Kyrkans missionärer i Europa rapporterar större framgång under covid-19-pandemin

I senaste brevet från första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga om ytterligare anpassningar av kyrkans missionsverksamhet, skriver de att ”där så är möjligt får missionärerna i vissa områden i världen stanna kvar och fullfölja sin mission som planerat”.

Budskap till Europas ledare, medborgare och välvilliga människor

Vi upplever svåra tider nu. COVID-19-pandemin har påverkat rutinerna för oss personligen, vår familj, vårt arbete och kyrkan. Tusentals människor har förlorat sina liv, och vi känner med och ber för de familjer som har drabbats.

Profet inbjuder alla till bön och fasta för Covid-19

I en ny video

Generalkonferensen i april 2020 ’kommer att skilja sig från alla tidigare konferenser’  

Alla Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas medlemmar och vänner är inbjudna att delta i den 190:e årliga generalkonferensen. Första presidentskapet, medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum och andra ledare i kyrkan kommer att hålla inspirerande och vägledande tal. Medlemmar i kyrkan ser ivrigt fram emot den här konferensen på grund av ett...

Persisktalande medlemmar i kyrkan har för första gången kunnat delta i tempeltjänst på sitt modersmål

Tempelverksamheten i Stockholm anpassas tillfälligt

Täby församling har haft sitt första söndagsmöte på nätet

Oron kring Covid-19 har lett till att vi uppmanats av första presidentskapet att inte ha sakramentsmöten i kapellen men att vi skulle ordna så alla får ta del av sakramentet minst en gång per månad.

Hur kyrkan inbjuder världen att "höra honom!" 200 år senare

I år är det 200 år sedan Joseph Smiths första möte med gudomen - känd för medlemmar i kyrkan Jesus Kristus av Sista Dagars Heliga som den 'första synen'.

Latter-Day Saint Charities hjälpte miljontals människor under 2019

Latter-Day Saint Charities globala fotavtryck vidgades under 2019 till att välsigna miljontals människor i 142 länder och territorier genom 3 221 projekt med 2 000 samarbetspartner. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära organisation presenterade de här siffrorna och mer i årsrapporten för 2019.

Tillfällig anpassning av tempeltjänsten världen över