Pressmeddelanden

Världsomfattande andakt för unga vuxna med president Russell M. Nelson och syster Wendy W. Nelson

Initiativet lär lekmannapräster i Europa hur de kan hjälpa andra i en kris

Kyrkans program stöder helande från sexuella övergrepp

Äldste Uchtdorf försäkrar ukrainska flyktingar i Polen att Gud är med dem

Saints [De heliga], volym 3 återger berättelser om sista dagars heliga runt om i världen

Den efterlängtade tredje volymen av Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days [De heliga: Berättelsen om Jesu Kristi kyrka i de sista dagarna] publicerades i dag på 14 språk och når därmed en global läsekrets. Den här nya boken, Boldly, Nobly, and Independent [Kraftfullt, ädelt och oförskräckt], återger...

Över hela Europa bidrar sista dagars heliga med att leda humanitära insatser

Sista dagars heliga i Europa får välsignelser genom att välsigna andra

Sista dagars heliga ledare visar vägen till personlig frid mitt i global oro

Globala ledare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga betonade vägen till personlig frid genom Jesus Kristus trots krigets och konflikternas härjningar, under trons årliga generalkonferens (lördagen och söndagen den 2 och 3 april 2022).

Generalkonferensen: Budskap om frid och hopp genom Jesus Kristus

Generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga direktsänds till tittare över hela världen lördagen och söndagen den 2 och 3 april 2022.

Europeiska sista dagars heliga hittar nya sätt att tjäna flyktingar

Allteftersom flödet av flyktingar från Östeuropa ökar fortsätter Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att aktivt delta i de hjälpinsatser som sker över hela Europa.