Pressmeddelanden

Apostolisk verksamhet i elden och isens land

Äldste Gary E. Stevenson, medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, påbörjade ett europeiskt besök i staden Reykjavik på Island innan han begav sig till Edinburgh i Skottland och Northampton i England (8–10 september). Hans hustru, syster Lesa Stevenson, följde med honom.

President M. Russell Ballard avlider 95 år gammal

Det är med tunga hjärtan som vi tillkännager att president M. Russell Ballard, tillförordnad president för de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avled i dag. Han blev 95 år gammal.

Var andligt sinnade, uppmanar talarna vid global konferens för sista dagars heliga

Att vara andligt sinnade och sätta Jesus Kristus främst när vi gör våra val banar vägen för ett glädjerikt liv, säger president Russell M. Nelson i en förinspelad video som visades under det sista mötet av en två dagar lång konferens, som hölls den 30 september och 1 oktober 2023 i Salt Lake City i delstaten Utah i USA, och...

President Nelsons liv som fridsskapare inspirerar medlemmarna i Europa

Patricia Terry Holland har gått bort

Sjuksköterskeelever från BYU hjälper ukrainska flyktingar under en resa till Polen

Nya missionsledare påbörjar sina uppdrag runt om i Europa

Kyrkan i Europa startar en ny app för det uppväxande släktet

Jesu Kristi Kyrka utgör den största volontärgruppen vid Special Olympics World Games 2023

Världsomfattande andakt för unga vuxna med president och syster Oaks