Pressmeddelanden

Nya tempel annonserades vid generalkonferensens sista möte april 2020

8 nya tempel annonserades vid generalkonferensens sista möte april 2020

Profet introducerar nytt tillkännagivande för världen: ”Återställelsen av Jesu Kristi evangeliums fullhet” 

På söndagens förmiddagsmöte under den 190:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga introducerade president Russell M. Nelson ett tillkännagivande för att hedra 200-årsminnet av Joseph Smiths första syn.

Kyrkans nya symbol betonar att Frälsaren står i centrum

Profet utlyser ännu en världsomfattande fasta för lindring från covid-19 – den här gången på långfredagen.

President Nelson anmodade alla runtom i världen att återigen fasta för lindring från covid-19. Den globala fastan ska äga rum på långfredagen, den 10 april 2020.

Ungdomar talar under lördagens kvällsmöte 

Söndagens förmiddagsmöte innefattar en världsomspännande högtidlig församling med hosiannaropet

Statistisk rapport för 2019 presenterad vid generalkonferensen april 2020

Statistisk rapport för 2019 presenterad vid generalkonferensen april 2020

April 2020 World Report

Världsrapporten, en sammanställning som produceras halvårsvis för Jesus Kristus Kyrka av Sista Dagars Heliga globala nyheterna, släppt varje generalkonferens, är nu tillgänglig på Newsroom och YouTube.

Kyrkans missionärer i Europa rapporterar större framgång under covid-19-pandemin

I senaste brevet från första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga om ytterligare anpassningar av kyrkans missionsverksamhet, skriver de att ”där så är möjligt får missionärerna i vissa områden i världen stanna kvar och fullfölja sin mission som planerat”.

Budskap till Europas ledare, medborgare och välvilliga människor

Vi upplever svåra tider nu. COVID-19-pandemin har påverkat rutinerna för oss personligen, vår familj, vårt arbete och kyrkan. Tusentals människor har förlorat sina liv, och vi känner med och ber för de familjer som har drabbats.