Ämne

Jesus Kristus

Jesus Kristus är det centrala i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som fått namn efter honom. Kyrkans medlemmar tror att Jesus är Guds enfödde Son i köttet (Johannesevangeliet 3:16). Sista dagars heliga tror på de profetiska uttalandena i Gamla testamentet som direkt och mäktigt beskriver Messias ankomst, människans frälsare. Kyrkans medlemmar tror också på Nya testamentets redogörelse för Jesu Kristi födelse, liv och verksamhet, död och uppståndelse.

Varje bön i hemmet och varje predikan i kyrkan avslutas i Jesu Kristi namn. Sakramentets emblem (som liknar nattvarden) som tas varje vecka under gudstjänsten symboliserar hans försoning. Kristus, liksom sin Fader, har en fysisk kropp — samma kropp som steg ut från graven efter hans uppståndelse och som han bjöd apostlarna att ”röra vid … och se” (se Lukasevangeliet 24:39).

Som den enda perfekta människa som någonsin levt var Jesus ett exempel under sitt liv för alla att följa. Eftersom människorna misslyckas med detta betalar Kristi försoning priset för synden på villkor av individuell omvändelse. Hans offer gör det också möjligt för alla människor att uppstå och bli odödliga. Han är Frälsaren och kommer en dag att bli Domaren.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.