Ämne

Joseph Smith

Joseph Smith grundade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och var dess förste president. Han och fem medarbetare organiserade kyrkan officiellt i Fayette i staten New York den 6 april 1830. Han presiderade över kyrkan till den 27 juni 1844, då han led martyrdöden. Under hans ledarskap växte kyrkans medlemsantal från sex till över 26 000.

Under mitten av 1800-talet skrev Josiah Quincy, borgmästare i Boston och nationellt erkänd författare och publicist: ”Människan kan i framtiden undra: Vilken framstående amerikan har gjort mer för att forma sina landsmäns sinne och framtid än någon annan man på denna kontinent? Det kan tyckas absurt för vissa, men det är inte otroligt att svaret på den frågan kommer att vara Joseph Smith, mormonernas profet!”

Joseph Smith Jr föddes den 23 december 1805 i Sharon i Vermont som son till Joseph och Lucy Mack Smith. Hans familj var fattig och han var det femte av elva barn — varav två dog som barn. Eftersom skolgång var en lyx hans familj inte hade råd med gick Joseph i skolan endast tre år. Tillsammans med sina bröder och systrar utbildades han i stort sett hemma med Bibeln som grund.

Josephs vän Parley Pratt sade att han var över 180 centimeter lång, ”reslig, stark och livlig, hade ljus hy, ljust hår, blå ögon [och] ringa skäggväxt”. Han hade ”nära till skratt” och tyckte om att leka med barnen och styrketävlingar som brottning och käppdragkamp. En sista dagars helig som besökte Joseph i Kirtland i Ohio skrev: ”Han såg inte ut som jag hade föreställt mig att en Guds profet skulle se ut. Men ... han var en vänlig, gladlynt, sympatisk och trevlig man. Jag kunde inte låta bli att tycka om honom.”

Som sjuåring drabbades Joseph av tyfus under en lokal epidemi. Han återhämtade sig inom ett par veckor, men en smärtsam infektion utbredde sig i skelettet i Josephs ena ben. När försöken att bota infektionen misslyckades ville doktorn amputera benet. Josephs mor övertygade doktorn att operera benet en sista gång och doktorn skar bort den infekterade delen av skelettet utan bedövning eller tillgång till läkarstation. Joseph, som vägrade att bli fastbunden i sängen och att dricka alkohol mot smärtan, genomled operationen i sin fars famn. Han använde kryckor under tre år och haltade lätt under resten av livet, men han blev frisk.

Joseph Smith gifte sig med Emma Hale den 18 januari 1827. Deras 17 år långa äktenskap gav dem 11 barn, varav två var adopterade. Joseph och Emmas tre första barn dog inom några timmar efter födseln. År 1831 adopterade de tvillingar, men en av dem, en pojke, dog innan sin ettårsdag. Under de följande tolv åren födde Emma ytterligare sex söner, varav fyra överlevde spädbarnsåldern — den yngste föddes fem månader efter Josephs död.

Den 14-årige Joseph Smith kände sig förvirrad i fråga om religion under en tid av väckelse i staten New York där han bodde 1820, och han läste en dag ett avsnitt i Nya testamentet som gjorde att han gick ut i skogen för att be. Joseph skriver att Gud och Jesus Kristus visade sig för honom. ”Jag [såg] en ljuspelare alldeles över mitt huvud”, skrev han, ”klarare än solen, som sänkte sig gradvis tills den föll på mig.” I detta ljus såg han två personer — den ene nämnde Joseph vid namn, pekade på den andre och sade: ”Denne är min älskade Son. Hör honom!” Kyrkans medlemmar kallar denna upplevelse för ”den första synen”. Den förändrade för alltid Joseph Smiths liv och har kommit att bli en central lärosats i sista dagars heligas tro. Den påbörjade återställelsen av Jesu Kristi kyrka till jorden.

Joseph Smith är kanske mest känd för sin översättning av Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente. Kyrkans medlemmar tror att Joseph vägleddes till en kulle i närheten av Palmyra i New York, där han tog emot en forntida uppteckning av en ängel vid namn Moroni. Uppteckningen var inristad på guldplåtar och berättade om ett folk som levde på den amerikanska kontinenten under Kristi tid. Joseph översatte plåtarna på omkring tre månader och Mormons bok utgavs för första gången 1830 i staten New York av E. B. Grandin.

Joseph föddes på en bondgård, men arbetade som redaktör, företagare och affärsman. Under åren han ledde den nybildade kyrkan organiserade Joseph ett internationellt missionsprogram och grundade det som i dag är en av de största kvinnoorganisationerna i världen. Han tillsåg byggandet av tre städer och ledde byggnationen av två tempel — samtidigt som han utstod intensiv förföljelse av lokala pöblar, vilka slutligen drev kyrkans medlemmar bort från alla tre städerna som Joseph etablerade.

På grund av att de heligas religiösa och samhälleliga rättigheter som amerikanska medborgare hade förnekats dem trots många och upprepade vädjanden till den federala regeringen, tillkännagav kyrkans ledare Joseph Smiths kandidatur till presidentposten för Förenta staterna i januari 1844. I maj hade Joseph blivit officiellt utnämnd under ett partikonvent i Nauvoo i Illinois. Hans politiska program yrkade på regeringens ingripande för religiösa och samhälleliga rättigheter under förföljelser. Joseph och hans bror dödades ironiskt nog av en pöbel i juni samma år, vilket gjorde slut på Josephs politiska kandidatur.

Joseph och hans äldre bror Hyrum sköts till döds den 27 juni 1844 av en pöbel bestående av 150 till 200 män. De hade inspärrats i ett fängelse i Illinois på falska anklagelser om upplopp och landsförräderi efter att de överlämnat sig själva till lagen. Joseph var 38 år, Hyrum 44. Den 28 juni gjorde Josephs och Hyrums kroppar i ordning och låg för visning för omkring 10 000 sörjande och följande dag begravdes de i hemlighet för att undvika vidare attacker eller skändning av pöbeln.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har i dag över 14 miljoner medlemmar. De sista dagars heliga känner vördnad för Joseph Smith som profet, precis som de känner vördnad för profeterna i Bibeln, som Mose och Jesaja.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.