Ämne

Missionärsprogram

Missionärsprogrammet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är ett av dess mest framträdande kännetecken. Man kan se kyrkans missionärer ute på gatorna i hundratals större städer i världen och i tusentals mindre orter.

Missionärsverksamheten grundar sig på mönstret i Nya testamentet där missionärer arbetade parvis, undervisade om evangeliet och döpte troende i Jesu Kristi namn (se till exempel Petrus och Johannes arbete i Apostlagärningarna).

Över 80 000 missionärer verkar för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De flesta är unga människor under 25 års ålder och de verkar i fler än 400 missioner runt om i världen.

Missionärerna är ensamstående män mellan 18 och 25 år, ensamstående kvinnor över 19 år eller pensionerade par. Missionärerna verkar tillsammans med en annan person av samma kön under sin mission, med undantag för par som verkar tillsammans med sin make/maka. Ensamstående män verkar som missionär under två år och ensamstående kvinnor under 18 månader.

Missionärerna får sitt uppdrag från kyrkans huvudkontor och skickas endast till länder där regeringen gett kyrkan tillåtelse att verka. Missionärer anhåller inte om ett visst område och vet inte i förhand om de kommer att behöva lära sig ett nytt språk.

Innan de åker till sitt tilldelade område tillbringar missionärerna en kort tid på en av 15 missionärsskolor runt om i världen. Där lär de sig att undervisa om evangeliet på ett ordnat och tydligt sätt och, vid behov, lär sig språket som talas av dem de kommer att undervisa. Den största skolan ligger i Provo i Utah och de andra skolorna ligger i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Dominikanska republiken, England, Guatemala, Japan, Mexico, Nya Zeeland, Peru, Filippinerna, Spanien och Sydkorea.

Manliga missionärer kallas för ”äldste [efternamnet]” och kvinnliga missionärer för ”syster [efternamnet]”.

En vanlig dag för en missionär börjar klockan 6:30 med personliga studier. Under dagen proselyterar de genom att träffa personer på avtalad tid, besöka hem eller möta människor på gatan eller andra allmänna platser. Missionärernas dag slutar klockan 22:30.

I en del områden i världen utför missionärerna endast humanitärt eller annat specialiserat arbete. Dessa missionärer proselyterar inte.

Missionärsarbetet är frivilligt. Missionärerna betalar själva för sin mission — förutom transporten till och från sitt arbetsområde — och får inte betalt för sin tid.

Kontakt med familj och vänner är begränsad till brev och enstaka telefonsamtal till familjen vid speciella tidpunkter. Missionärerna undviker underhållning, fester och andra vanliga aktiviteter för åldersgruppen medan de är på mission, så att de kan inrikta sig helt och hållet på att tjäna och undervisa andra om Jesu Kristi evangelium.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.