Ämne

Huvudkontoret

Huvudkontoret för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har legat i centrala Salt Lake City i Utah sedan pionjärerna koloniserade området 1847.

I dag tillser kyrkans ledare sina program i över 160 länder från den platsen. Men ledarskapet är mycket decentraliserat världen över med lokala, regionala och nationella förvaltningsnivåer som i stort sett sköts av lekmannaledare.

Temple Square är Utahs största turistattraktion med miljoner besökare varje år. På Temple Square finns Salt Lake-templet, tabernaklet (Tabernakelkörens hem), Assembly Hall och två informationscenter.

Öster om Temple Square ligger ett centrum med kyrkans kontorsbyggnad, kyrkans administrativa byggnad, Joseph Smith Memorial Building och Hjälpföreningens byggnad. Alla dessa byggnader används för kontor för kyrkans avdelningar och ledarskap på generalnivå.

Väster om Temple Square ligger Släkthistoriska biblioteket — världens största släkthistoriska inrättning — och Kyrkans konsthistoriska museum.

Norr om Temple Square ligger konferenscentret — en 21 000 platser stor åhörarsal som är en av de största i världen. Det används för världsomspännande utsändningar två gånger om året till kyrkans medlemmar, men ofta även för slutna direktsändningar till specifika medlemsgrupper i olika delar av världen. Den är också en populär lokal för konserter och framträdanden.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.