Ämne

Lekmannaprästerskap

Sista dagars heligas lokala församlingsledare är biskopen (eller grenspresidenten om det är en mindre församling). En biskop bär prästadömet och ordinerades till biskopens ämbete av en högre uppsatt ledare i kyrkan. Han försörjer sig själv och får inte betalt för att han verkar i kyrkan. Det finns ingen bestämd verksamhetstid, men det är vanligt att en biskop verkar i sin församling i ungefär fem år, varefter han återvänder till församlingen eller ges ett annat ansvar utanför den.

Andra prästadömsbärare stöder biskopen i hans ansvar, däribland två rådgivare. Dessutom från biskopen hjälp från ett församlingsråd som består av män och kvinnor som fått specifika och viktiga ansvar över medlemmar i hjorden, unga som gamla.

En del ansvar i församlingen måste utföras av en prästadömsbärare, som att välsigna sakramentets sinnebilder av Kristi kropp (bröd) och blod (vatten), välsigna de sjuka och döpa en person in i kyrkan. Endast värdiga manliga medlemmar kan bära prästadömet.

Prästadömet krävs inte för att predika för församlingen eller uppsända böner under mötet å församlingens vägnar. Detta utförs av både män och kvinnor i samma mått.

Avsaknaden av ett avlönat prästerskap på församlingsnivå kan vara en av orsakerna till att sista dagars heliga grupper har en sådan rik tradition av frivilligt arbete. Alla förväntas hjälpa till och det finns ingen permanent rangordning bland lokala ledare. En person som verkar som biskop idag kan sitta bland klassdeltagarna nästa vecka och undervisas av en som tidigare var hans assistent.

Det finns heller ingen rangordning inom prästadömet. Nästan alla män som är aktiva i kyrkan är antingen äldste eller högpräst. Dessa män träffas i grupper som kallas för kvorum varje vecka för att undervisas tillsammans och organiseras för att möta vissa behov, som att ta hand om de fattiga eller hjälpa ensamstående föräldrar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.