Ämne

Biskop

En biskop leder en lokal församling och hans ansvar liknar de som en pastor, präst eller rabbi har. Ingen får betalt för att vara biskop i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Varje biskop har hjälp av två rådgivare. Tillsammans tar biskopsrådet hand om församlingsmedlemmarnas andliga och sociala behov. Biskopen hjälper varje medlem i sin församling i deras ansträngningar att följa Jesus Kristus. Förutom dessa andliga frågor hjälper en biskop medlemmar som kämpar ekonomiskt eller på andra sätt att bli oberoende genom välfärdshjälp. En biskop har också ansvaret för praktiska frågor som medlemsuppteckningar, rapporter, ekonomi och möteshuset som medlemmarna använder.

Biskopar verkar vanligtvis omkring fem år. De rapporterar till en stavspresident och dessa lokala ledare har ett stort mått självstyre när det gäller medlemmarna i deras församling eller stav.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.