Ämne

Stavspresident

En stavspresident är en lekmannaledare för en stav, vilket är en geografisk underavdelning som kan liknas vid ett stift. En stavspresident är en man som ombeds verka som volontär i det ämbetet. Han tillser kyrkans program i ett visst geografiskt område som består av enskilda församlingar och ansvarar för att hjälpa medlemmarna i sin stav i deras strävan att följa Jesus Kristus. Han tillser också biskoparnas eller församlingarnas ledares verksamhet och rådgör med dem vid behov.

Stavspresidenten får hjälp av två rådgivare och en grupp av tolv män som kallas för högrådet. Dessa ledare är i mångt och mycket fria att lokalt fatta beslut angående medlemmarna i sin stav. En stavspresident verkar vanligtvis i omkring nio år.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.