Ämne

Församling

Församlingar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som har organiserats i geografiska områden där medlemmar deltar i gudstjänster i närheten av hemmet. Varje medlem tillhör en församling eller en gren. Lekmannaledaren för en församling kallas för biskop. Han är en medlem av församlingen som har ombetts att verka ideellt i den positionen.

Varje församling har klasser och aktiviteter för olika åldrar, bland annat barn, ungdomar och vuxna. Det krävs mycket tid och arbete för att leda en församling och möta behoven hos dess medlemmar, och det utförs av medlemmarna själva. De flesta medlemmarna ombeds av lokala ledare att bidra på specifika sätt. Bland annat inom administration, undervisning eller servicerelaterade positioner. Dessa ansvar omfördelas periodiskt i enlighet med församlingens behov.

Församlingens medlemmar dyrkar Gud tillsammans på söndagar och anordnar aktiviteter under veckan. En församling är en gemenskap där mormoner knyter vänskapsband och stöder varandra i deras strävan att dyrka och följa Jesus Kristus. Alla är välkomna att besöka en församlings gudstjänster på söndagarna.

Flera församlingar utgör en stav, vilken kan liknas vid ett stift. Ledaren för en stav kallas stavspresident. Där kyrkan har färre medlemmar delas sista dagars heliga in i distrikt och grenar istället för stavar och församlingar. Lekmannaledaren för en gren kallas grenspresident.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.