Ämne

Distrikt

De flesta församlingarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är indelade geografiskt i stavar, vilka ungefärligt motsvarar ett stift. Varje stav har flera församlingar. Där kyrkan har färre medlemmar kan sista dagars heliga delas in i distrikt, vilket är en mindre version av en stav. Varje distrikt är indelat i grenar. Lekmannaledaren för ett distrikt kallas distriktspresident. Ett distrikt kan växa och bli en stav.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.