Ämne

Diakon

Ett ämbete med ansvar inom aronska prästadömet som vanligtvis ges till unga män när de är tolv till tretton år gamla. Diakoner hjälper till med att dela ut sakramentet (som liknar nattvarden) till kyrkans medlemmar under söndagens gudstjänster. Diakoner kan också hjälpa församlingsledare att ta hand om de behövande och hjälpa till att ta hand om kyrkans möteshus och deras omgivning.

I lokala församlingar organiseras diakonerna i kvorum där unga män verkar som ledare, håller aktiviteter och stöder varandra i deras strävan att följa Jesus Kristus.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.