Ämne

Deseret Industries

Deseret Industries är en affärsverksamhet som inte arbetar för ekonomisk vinning som ägs och handhas av kyrkan och som är avsedd att ge anställningsmöjligheter och bidra till att personer som har det svårt ekonomiskt ska komma på fötter igen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.