Ämne

Deseret

Ett forntida namn för honungsbiet som i dag används av många affärer och företag i Utahområdet. Bikupan är en symbol för flit och är en del av staten Utahs sigill.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.