Ämne

Stilguide - Kyrkans namn

Kyrkans officiella namn är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det fullständiga namnet gavs genom uppenbarelse från Gud till Joseph Smith 1838.

  • När ni nämner kyrkans namn för första gången föredrar vi att ni använder hela namnet: ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”.
  • När ni behöver använda ett kortare namn uppmuntrar vi er att använda ”kyrkan” eller ”Jesu Kristi kyrka”. ”Jesu Kristi återställda kyrka” är också korrekt och lämpligt.
  • Även om begreppet ”mormonkyrkan” länge har använts av allmänheten för att beteckna kyrkan, så är det inte en godkänd titel och kyrkan uppmuntrar inte till dess användning. Därför ber vi er undvika att använda förkortningen ”SDH” eller sammansättningar med tilltalsnamnet ”mormon” för att ersätta kyrkans namn – som i ”mormonkyrkan”, ”SDH-kyrkan” eller ”de sista dagars heligas kyrka”.
  • När kyrkans medlemmar omnämns uppmuntrar vi er att använda ”medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga” eller ”sista dagars heliga”. Vi ber att uttrycket ”mormoner” inte används.
  • ”Mormon” används på ett korrekt sätt i namn som Mormons bok eller när det används som ett adjektiv i historiska uttryck som ”mormonleden”.
  • Begreppet ”mormonism” är felaktigt och bör inte användas. I beskrivningar av sammansättningen av den lära, kultur och livsstil som är unik för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är beteckningen ”Jesu Kristi återställda evangelium” korrekt och lämplig.
  • När personer eller organisationer som utövar månggifte, eller polygami, omnämns bör det anges att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inte har någon anknytning till polygama grupper.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.