Ämne

Uppenbarelse

Tillkännagivandet av gudomliga sanningar genom kommunikation av olika slag från Gud. Trofasta personer kan få uppenbarelse om sina egna angelägenheter och sitt ansvar i kyrkan, som de uppenbarelser en biskop får för sin församling. Uppenbarelse för hela kyrkan kommer endast till presidenten (profeten).

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.