Ämne

Profeter

En person som fått i uppdrag av Gud att vara hans språkrör och att vara en lärare, en uppenbarare och ett vittne om evangeliets sanningar. Kyrkans president är en profet, och det är också apostlarna.

Ett utmärkande drag i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är nutida apostlar och profeter. Kyrkans medlemmar anser att kyrkans huvudledare — Joseph Smith, Brigham Young och presidenterna som följde därefter — är Guds profeter på samma sätt som Abraham, Mose, Jesaja och apostlarna under Jesu Kristi tid. Russell M. Nelson är kyrkans nuvarande president och profet.

Medlemmarna tror att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en återställelse av den kyrka som ursprungligen upprättades av Jesus Kristus under hans jordeliv. Levande profeter och apostlar är en del av denna återställelse.

I och med nutida profeter kommer fortsatt uppenbarelse och ytterligare skrifter. Joseph Smith är kanske mest känd för sin översättning av Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente och för att han lade grunden för kyrkan under 1800-talet. Efterföljande presidenter för kyrkan har sedan dess bidragit på sitt eget sätt.

Tron på profeter och apostlar som ledare för kyrkan innebär inte att medlemmarna blint följer sina ledare. Guds profeter får uppenbarelse och inspiration för att leda kyrkan som helhet, men uppenbarelse flödar på varje nivå, även till ledare för församlingar och till enskilda familjer och medlemmar. Faktum är att de enskilda medlemmarna förväntas söka denna typ av gudomlig ledning för att hjälpa dem i deras eget liv, i deras ansvar inom kyrkan och till och med i världsliga ting, som deras yrke. Medlemmarna förväntas också att under bön söka sitt eget ”vittnesbörd” eller sin egen övertygelse om principerna deras ledare undervisar dem om.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.