Ämne

Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente

Sedan Mormons bok utgavs för första gången på engelska 1830 har den översatts i sin helhet till 82 språk och nära 150 miljoner böcker har tryckts. Den har beskrivits som ”slutstenen” i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Ända från början har kyrkans medlemmar tagit emot den som helig skrift.

Det innebär inte att Mormons bok ersätter Bibeln som kyrkans medlemmars heliga skrift. Bibeln och Mormons bok används sida vid sida i deras undervisning och personliga studier.

Sista dagars heliga anser också att Mormons bok är en uppteckning om stora forntida civilisationer på den amerikanska kontinenten.

Enligt uppteckningen härstammar en av dessa civilisationer från en man som hette Lehi och som lämnade Jerusalem med sin familj omkring 600 f. Kr. De färdades till havet, byggde en båt och for vidare över havet till den amerikanska kontinenten.
Efter det att gruppen anlänt till den nya världen orsakade växande oenighet att familjen delades in i klaner, som slutligen bildade två stridande nationer. Konflikten fortsatte under de 1 000 upptecknade åren, och ledde till en av dessa nationers slutliga undergång.

I denna berättelse finns ett antal profetior och vittnesbörd om Jesus Kristus som världens Frälsare, däribland en slående redogörelse för hur den uppståndne Jesus besökte människorna i den nya världen.

Mormons bok berättar om hur Kristus, under sin verksamhet bland människorna i det forna Amerika, grundade sin kyrka på samma sätt som i den gamla världen.

Enligt uppteckningen levde människorna i enighet och välstånd i nästan 200 år efter Kristi besök.

Sedan började många med tiden ta avstånd från Kristi lära. Ondska fick övertaget bland dem och ett utrotningskrig resulterade i förödelsen av en hel nation.

Mormons bok berättar hur dessa händelser noggrant skrevs ned på metallplåtar. Ansvaret för att underhålla och fortsätta föra dessa uppteckningar, som påbörjades av de första människorna som lämnade Jerusalem, fördes vidare från generation till generation.

En av de sista upptecknarna var en forntida amerikansk profet som hette Mormon, som sammanfattade århundradenas uppteckningar i en mer kortfattad redogörelse på guldplåtar.

Denna sammanfattande uppteckning fördes vidare från Mormon till hans son Moroni (uttalas Må-rå-ni), den enda överlevande i sin nation, som i slutet av sitt liv grävde ner plåtarna i en kulle som århundraden senare skulle ligga i staten New York.

Sista dagars heliga tror att det var till denna kulle, som idag kallas kullen Cumorah och ligger i närheten av Palmyra i New York, som Moroni återvände 1823 som ängel för att leda tonårspojken Joseph Smith till de gömda plåtarna. Joseph Smith grundade senare Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Tidiga historiska uppteckningar redogör för hur Moroni slutligen gav Joseph Smith tillfällig vård om guldplåtarna. Joseph Smith lät tre män se dem och ytterligare åtta män känna på dem. Dessa vittnens skriftliga vittnesbörd ligger efter inledningen till Mormons bok.

Joseph Smith översatte plåtarna på omkring tre månader och återlämnade dem sedan till ängeln Moroni. Mormons bok utgavs för första gången 1830 i staten New York på engelska.

År 1851 översattes Mormons bok till danska, den första översättningen till ett språk annat än engelska. Och 2000 nådde kyrkan en milstolpe då det totala antalet språk som Mormons bok översatts till nådde 100, inklusive engelska. Boken är utgiven i sin helhet på 81 språk, förutom engelska, med delar av den utgiven på ytterligare 25 språk.

För att klargöra och betona syftet med Mormons bok lades en underrubrik till 1982. Hela titeln är Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente.

Förutom att översätta Mormons bok nedtecknade Joseph Smith andra uppenbarelser han fick från Gud. Många av dessa uppenbarelser finns i två andra böcker med nutida skrifter som heter Läran och förbunden och Den kostbara pärlan.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.