Ämne

Återställelsen

Återupprättandet av Jesu Kristi forntida kyrka och evangelium i de sista dagarna enligt uppenbarelser från Gud till Joseph Smith och profeterna som tog över efter honom som president för kyrkan. Begreppet ”det återställda evangeliet” används för att betona att evangeliet som fanns under Nya testamentets tid har återställts.  

Se också Joseph Smith och återställelsen

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.