Ämne

Barnen i kyrkan

Kyrkan har ett omfattande program för att undervisa barnen som kallas för Primär och som grundades 1878. Dess syfte är att undervisa barnen om Jesu Kristi evangelium och hjälpa dem att lära sig leva efter dess principer.

Programmet är till för alla barn mellan 3 och 11 år och hålls under två timmar varje söndag medan föräldrarna deltar i sina söndagsmöten. För närvarande finns det över en miljon primärbarn världen över.

Primär delas in i två delar — ”samlingsstunden” och individuella klasser. Under samlingsstunden får barnen delta i aktiviteter och lära sig mer och sjunga sånger som undervisar om evangeliets principer.

Barnen deltar också i regelbundna ”aktivitetsdagar”, som ger dem tillfällen att umgås med varandra och ha roligt på ett sunt sätt genom att delta i fysiska, kreativa och kulturella aktiviteter samt tjänandeaktiviteter. Aktivitetsdagarna ger barnen möjlighet att tillämpa principerna de lärt sig under Primär på söndagarna och i hemmet.

Barn i åldrarna 8–11 sätter upp personliga mål i handledningen Tro på Gud som hjälper dem leva efter evangeliets principer, utveckla vittnesbörd och bygga vänskapsband. Det förbereder dem också för att börja i Unga mäns eller Unga kvinnors program det år de fyller 12.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.