Ämne

Primär

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lägger stor vikt vid att undervisa barnen om Guds plan och på att hjälpa dem att följa Jesu Kristi exempel. För att nå detta mål bildade kyrkan Primärs organisation som har hand om barn mellan 18 månader och tolv år.

Primär togs fram som ett tillägg till föräldrarnas religiösa undervisning. Barnen träffas under mormonernas gudstjänster varje söndag för att tala om kyrkans lära och delta i undervisningsaktiviteter och sång. Barn i alla åldrar får möjlighet att delta i dessa möten genom att uppsända bön, läsa skriftställen och hålla tal om ämnen som har med evangeliet att göra. Under tiden i Primär på söndagarna samlas barnen också i mindre klasser för en lektion med barn i samma ålder. Lektionerna hålls av vuxna medlemmar i församlingen som frivilligt ger av sin tid för att utföra den uppgiften.

Det finns över en miljon primärbarn i hela världen. Primärs organisation leds av ett generalpresidentskap som i dagsläget består av syster Joy D. Jones, syster Bonnie H. Cordon och syster Cristina B. Franco.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.