Ämne

Primärs presidentskap

Kyrkan har ett omfattande program för att undervisa barnen som kallas för Primär och som grundades 1878. Dess syfte är att undervisa barnen om Jesu Kristi evangelium och hjälpa dem att lära sig leva efter dess principer.

Programmet är till för alla barn mellan 3 och 11 år och hålls under två timmar varje söndag medan föräldrarna deltar i sina söndagsmöten. För närvarande finns det över en miljon primärbarn världen över.

I april 2016 kallades syster Joy D. Jones som Primärs generalpresident i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Syster Cristina B. Franco kallades samtidigt som hennes andra rådgivare. Syster Lisa Harkness kallades som första rådgivare i april 2018.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.