Ämne

Joseph Smith och återställelsen

Joseph Smith Jr föddes den 23 december 1805 i Sharon i Vermont som son till Joseph och Lucy Mack Smith. Hans familj var fattig och han var det femte av elva barn — varav två dog som barn. Eftersom skolgång var en lyx hans familj inte hade råd med gick Joseph i skolan endast tre år. Tillsammans med sina bröder och systrar utbildades han i stort sett hemma med Bibeln som grund.

Den 14-årige Joseph Smith kände sig förvirrad i fråga om religion under en tid av kraftig religiös väckelse i staten New York där han bodde 1820 och läste en dag ett avsnitt i Nya testamentet som, skriver han senare, trängde in i hans innersta. Det var en uppmaning till dem som brister i visdom att söka den från en gudomlig källa. Josephs följde denna uppmaning genom att gå till en enskild plats i ett skogsbeklätt område i närheten av sitt hem och be högt för första gången i sitt liv.

Det som sedan hände förändrade för alltid Joseph Smiths liv och har kommit att bli den centrala principen i sista dagars heligas tro. Joseph skriver att Gud Fadern och Jesus Kristus visade sig för honom. ”Jag [såg] en ljuspelare alldeles över mitt huvud”, skrev han, ”klarare än solen, som sänkte sig gradvis tills den föll på mig”. Inuti detta ljus såg han två personer — den ene nämnde Joseph vid namn, pekade på den andre och sade: ”Denne är min älskade Son. Hör honom!” Kyrkans medlemmar kallar denna upplevelse för ”den första synen”. Den påbörjade återställelsen av Jesu Kristi kyrka till jorden.

Joseph Smith är kanske mest känd för sin översättning av Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente. Kyrkans medlemmar tror att Joseph, några år efter sin första syn, leddes till en kulle i närheten av Palmyra i New York, där han tog emot en forntida uppteckning av en ängel vid namn Moroni. Uppteckningen, inristad på metallplåtar, berättade om ett folk som levde på den amerikanska kontinenten under Kristi tid och om hur den uppståndne Kristus visade sig för dem. Joseph översatte uppteckningen på omkring tre månader. Den kom att kallas Mormons bok och utgavs för första gången 1830 i staten New York. Mormons bok har över 500 sidor, är ett av de stora tingen som Joseph Smith uträttade och är en grundläggande skrift i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Sista dagars heliga tror att gudomlig myndighet försvann från jorden i och med de forntida apostlarnas död, och det var nödvändigt att denna myndighet återställdes genom gudomligt påbud. Återställelsen av prästadömets myndighet genom Joseph Smith under första hälften av 1800-talet var något som bokstavligen hände genom änglabesök från dem som innehade denna myndighet tidigare.

Joseph Smith och fem medarbetare, med 50 andra personer närvarande, organiserade kyrkan officiellt i en timmerstuga i Fayette i New York den 6 april 1830. Han presiderade över kyrkan till den 27 juni 1844, då han led martyrdöden. Under hans ledarskap växte kyrkans medlemsantal från sin ödmjuka början till över 26 000.

Joseph Smiths uppenbarelser introducerade slående teologiska nyheter och utmaningar för dåtidens kyrkor. Han försvarade starkt alla människors rätt till religiös frihet, oavsett vilket samfund de tillhörde. Hans uppenbarelser presenterade sådana begrepp som tempel, där frälsande arbete kan utföras för de döda, läran om tre huvudnivåer i himlen och Guds trofasta barns slutliga bestämmelse i nästa liv. Hans erfarenhet under den första synen ledde till de sista dagars heligas lära om Guds och Jesu Kristi fysiska natur och att mänskligheten är skapad i deras avbild. Han talade och skrev ofta om Israels insamling i de sista dagarna, och lärde att det inte endast gällde insamlingen av judarna till Israel utan också insamlingen av allt Guds folk till skyddade och heliga platser. Se också: Varför och hur är mormoner annorlunda?

Utanför kyrkan är Joseph Smith också känd för att han införde det forna bruket månggifte genom uppenbarelse, även om detta inte längre tillämpas i kyrkan och inte ofta tas upp av kyrkans medlemmar i annat än historiska sammanhang.

Under åren han ledde den nybildade kyrkan organiserade Joseph ett internationellt missionsprogram och grundade det som idag är en av de största kvinnoorganisationerna i världen. Han tillsåg byggandet av tre städer och ledde byggnationen av två tempel — samtidigt som han utstod intensiv förföljelse av lokala pöblar, vilka slutligen drev kyrkans medlemmar från alla tre städer som Joseph grundade.

På grund av att kyrkans medlemmars religiösa och samhälleliga rättigheter hade förnekats dem som amerikanska medborgare trots upprepade vädjanden till den federala regeringen, tillkännagav kyrkans ledare Joseph Smiths kandidatur till presidentposten för Förenta staterna i januari 1844. I maj hade Joseph blivit officiellt utnämnd under ett partikonvent i Nauvoo i Illinois. Hans politiska program yrkade på regeringens ingripande för religiösa och samhälleliga rättigheter under förföljelser. Joseph och hans bror dödades av en pöbel i juni samma år, vilket gjorde slut på Josephs politiska kandidatur.

Joseph och hans äldre bror Hyrum sköts till döds den 27 juni 1844 av en pöbel bestående av 150 till 200 män. Bröderna och några nära medarbetare hade inspärrats i ett fängelse i Illinois på falska anklagelser om landsförräderi efter det att de överlämnat sig själva till lagen. Joseph var 38 år, Hyrum 44. Josephs och Hyrums kroppar gjordes i ordning och låg för visning för omkring 10 000 sörjande den 28 juni, och följande dag begravdes de i hemlighet för att undvika vidare attacker eller skändning av pöbeln.

Kyrkan som Joseph grundade 1830 är idag ett världsomfattande trossamfund med över 14 miljoner medlemmar, och Joseph Smith räknas av sista dagars heliga som nutidens största profet. I motsats till vad vissa motståndare till kyrkan hävdar så dyrkas inte Joseph av kyrkans medlemmar. Han hedras som profet, men var fortfarande en man med brister och fel som alla andra.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.