Ämne

Joseph Smith Papers

Joseph Smith (1805–1844) var den profet som grundade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Projektet Joseph Smith Papers strävar efter att samla alla tillgängliga dokument som tagits fram av Joseph Smith eller någon han kallade som skrivare. Den omfattande samlingen är en viktig resurs för forskare och elever som vill lära sig mer om Joseph Smiths liv och arbete, kyrkans tidiga historia och religion i Förenta staterna under 1800-talet.

Kyrkans historiker och skrivare äldste Marlin K. Jensen sade: ”Vi tror att Joseph Smith Papers blir kyrkans viktigaste historiska projekt under den här generationen.”

Den banbrytande samlingen kommer att bestå av 20 band indelade i sex serier: Dagböcker, Uppenbarelser och översättningar, Historik, Dokument, Administrativa uppteckningar samt Juridiska dokument och affärsangelägenheter. Alla av de över 2 000 dokumenten kommer att läggas upp elektroniskt på projektets webbplats och ett stort antal kommer också att ges ut i tryck.

Forskningssatsningen har godkänts av nationalarkivets National Historical Publications and Records Commission, en kommission som genom sitt godkännande visar att höga vetenskapliga normer följs i alla faser av arbetet.

Projektet utförs av forskare, arkiverare och redaktörer som är anställda vid Kyrkans historiska bibliotek. Den som kommer att ge ut projektets tryck- och webbalster är The Church Historian’s Press, tryckerisektionen på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas historiska avdelning.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.