Ämne

Kyrkans tidiga historia

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga organiserades den 6 april 1830 i Fayette i New York. Allt eftersom kyrkan växte samlades nya medlemmar i Ohio och Missouri. De sista dagars heliga i Kirtland i Ohio mötte förföljelse, men de som samlades i Missouri drevs om och om igen från stad till stad av argsinta pöblar. Efter det att kyrkans medlemmar tvingats lämna Missouri 1839 samlades de i Illinois och byggde ett blomstrande samhälle i ett träskliknande område i en krök på Mississippifloden. Men inom sju år tvingades de återigen lämna sina hem. Ledda av Brigham Young flydde dessa pionjärer 210 mil västerut till Saltsjödalen.

  • Det första templet som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga byggde låg i Kirtland i Ohio. Trots den beräknade kostnaden av 40 000 dollar — som idag motsvarar omkring 750 000 dollar — var kyrkans medlemmar fast beslutna att bygga templet. Män hjälpte ofta till med att bygga templet hela dagen och tillbringade sedan natten med att vakta templet på grund av pöbeln. När det nästan stod färdigt 1836 krossades donerat glas och porslin och blandades med murbruket för att ge templet ett gnistrande yttre.
  • Under Joseph Smiths ledning seglade sju missionärer till Liverpool i England och öppnade upp den brittiska missionen 1837. Efter nio månaders predikningar i kyrkor, hyrda salar eller från dörr till dörr fanns det nästan 2 000 nya medlemmar. År 1863, när 800 medlemmar i kyrkan samlades för att segla till Amerika på skeppet Amazon, gick den brittiska författaren Charles Dickens ombord för att se dem. Han noterade deras ordningsamma sätt och organisation och sade att kyrkans medlemmar kunde jämföras med ”blomman av det engelska folket”.
  • År 1838 utfärdade Missouris guvernör Lilburn W Boggs den skändliga ”utrotningsordern”. Ordern utfärdades på grund av överdrivna rapporter om skärmytslingar mellan sista dagars heliga och sedan länge etablerade missouribor. Den sade att ”mormonerna måste behandlas som fiender och måste utrotas eller drivas ut ur staten, om nödvändigt för den allmänna freden”. Trots att orden inte har åberopats sedan mitten av 1800-talet upphävdes den inte förrän 1976 — 138 år senare.
  • Efter det att kyrkans medlemmar tvingats lämna Ohio och Missouri bosatte de sig i Commerce i Illinois — ett träskliknande område i en krök på Mississippifloden. Stadens namn ändrades till Nauvoo i oktober 1839, ett namn som härstammar från ett hebreiskt ord som betyder någonting behagligt eller vackert, eller en plats av vila och skönhet. När sista dagars heliga samlades till sin nya tillflyktsort växte invånarantalet till uppskattningsvis 12 000 invånare. Nauvoo blev snabbt ett betydande kommersiellt center och var lika stort som Chicago.
  • Med tillväxten i Nauvoo ökade också pöbelns motstånd. Sista dagars heliga byggde ett tempel i Nauvoo, men när det väl var invigt tvingades de återigen lämna sina hem. Templet övergavs, skändades av pöbeln och urblåstes sedan av en anlagd eld 1848. Ett och ett halvt århundrade senare återuppbyggdes templet i Nauvoo från dess ursprungliga ritningar och invigdes av kyrkans dåvarande president Gordon B. Hinckley i juni 2002. Mellan februari och september 1846 tvingades större delen av kyrkans medlemmar lämna sina hem i Nauvoo. De flesta av dem flydde längs en gata som idag ibland kallas för ”Tårarnas gata”. Under en skarp frost frös den breda Mississippifloden igen, vilket gjorde det möjligt för tusentals medlemmar i kyrkan att ta sig över till fots eller med vagn. Ett antal dagboksförfattare kallar denna frost ett mirakel, men en lade skämtsamt till att ”det var ett mirakel som nästan förfrös ett par tusen heliga”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.