Ämne

Brigham Young

Brigham Young kallas ibland för Amerikas Mose eller den store kolonisatören. Han var en av kyrkans tidiga ledare och ledde tusentals religiösa flyktingar över Förenta staternas ogästvänliga västra gränsområde. Han förde dem till ett kargt landskap, bevattnade och kultiverade det och grundade många framgångsrika bosättningar. När den första gruppen sista dagars heliga pionjärer anlände till Saltsjödalen 1847 efter att ha färdats 210 mil över den vidsträckta prärien, såg Brigham Young ut över vad som då var en karg, torr öken och förkunnade: ”Detta är den rätta platsen.”

Brigham Young föddes den 1 juni 1801 och uppfostrades i ett samhälle i gränsområdet i Vermont och fick endast möjlighet att gå i skolan elva dagar. Han var en duktig snickare, målare och glasmästare.

Hans omvändelse till kyrkan skedde inte i en handvändning. I två år undersökte han Mormons bok och blev sedan medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga när han var övertygad om att den var sann. Han ledde senare kyrkan som dess andra president under 30 år.

Brigham Young ledde 60 000 till 70 000 pionjärers vandring till Saltsjödalen från Illinois och andra samlingsplatser, som Iowa och Missouri. Han grundade 350 till 400 bosättningar i Utah, Arizona, Kalifornien, Idaho, Nevada och Wyoming och upprättade ett system för landfördelning som senare fastslogs av kongressen.

Bara fyra dagar efter det att den första gruppen pionjärer anlänt till den karga Saltsjödalen körde Brigham Young ner sin käpp i marken på exakt det ställe som templet i Salt Lake City nu står på och förkunnade: ”Här ska vi bygga ett tempel åt vår Gud.”

 

År 1849 inrättade president Young Ständiga immigrationsfonden för att hjälpa fattiga sista dagars heliga immigranter. Fonden hjälpte omkring 30 000 immigranter från Brittiska öarna, Skandinavien, Schweiz, Tyskland och Nederländerna att nå Amerika — över en tredjedel av det totala antalet sista dagars heliga immigranter från Europa under den perioden.

Brigham Young verkade också under två mandattider som den första guvernören och som den första chefen för indianfrågor i territoriet Utah. Dessutom beställde han byggnationen av och hjälpte själv till att bygga telegraflinjer och järnvägsspår, grundade en mängd olika industrier och affärsverksamheter — däribland Amerikas första varuhus, Zions Cooperative Mercantile Institution — och förespråkade kvinnors rösträtt.

Trots begränsad skolgång var Brigham Young en förkämpe för utbildning. Han grundade skolor som senare skulle bli Brigham Young-universitetet i Provo i Utah och University of Utah i Salt Lake City.

Brigham Young var också känd för att han utövade månggifte. Han gifte sig med minst 20 kvinnor, varav 16 av dem födde sammanlagt 57 barn. Kyrkan upphävde senare månggiftet och har inte tillåtit detta bruk på över 100 år. Idag blir den som utövar månggifte utesluten ur kyrkan.

Brigham Young avled efter en tids sjukdom den 29 augusti 1877 i sitt hem i Salt Lake City. Han blev 76 år gammal.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.