Ämne

Tempel

Ett tempel är inte en plats för vanliga söndagsgudstjänster för medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De skiljer sig mycket från de tusentals kapell eller möteshus som finns världen över och som används för söndagens gudstjänster.

Alla, oavsett religionstillhörighet, kan komma till ett sista dagars heligt möteshus och delta i gudstjänster. Men på grund av den helighet som råder i templen, som är ”Herrens hus”, får bara trofasta medlemmar i kyrkan komma in i templen. En medlem måste följa trons grundläggande principer och betyga denna tro för sina lokala ledare vartannat år för att få inträda i ett tempel.

Forntida tempels helighet är uppenbar i både Gamla och Nya testamentet. I Gamla testamentet bad Mose Israels barn att bära med sig tabernaklet (ett stort bärbart tempel) när de vandrade i öknen. Kung Salomo byggde och invigde ett underbart tempel som förstördes av babylonierna 586 f. Kr. Det byggdes upp igen och byggdes senare ut avsevärt, men förstördes igen av romarna 70 e. Kr. Den stora västra muren står än i dag upprätt i Jerusalem och är fortfarande, årtusenden senare, en helig plats för judarna. Nya testamentet berättar om hur Jesus Kristus rensade tempelplatsen när människor förringade dess helighet genom att använda den som en vanlig marknad.

Sista dagars heliga anser att templen är Guds hus, en helig och fridfull plats som är skild från världens intressen. De ger kyrkans medlemmar en plats där de kan avge ceremoniella löften och åtaganden till Gud. Det är också där som trons högsta sakrament utförs — vigseln av par och beseglingen av familjen som en evig enhet.

Det är bara i templen som ceremonier som dop och vigsel för evigheten kan utföras till förmån för dem som har dött — något som sista dagars heliga tror utfördes under Nya testamentets tid men sedan upphörde.

Templen visar sista dagars heliga vägen till Jesus Kristus och deras framtida liv hos honom, deras himmelske Fader och deras familjemedlemmar, under förutsättning att de följer Kristi lära.

I en nutida uppenbarelse befalldes Joseph Smith att bygga ett tempel i Kirtland i Ohio (invigdes 1836). Senare befalldes han att bygga ett tempel i Nauvoo, Illinois (1846). Templen var så viktiga för de tidiga medlemmarna i kyrkan att Brigham Young utsåg platsen för templet i Salt Lake City bara några dagar efter att de anlände till Saltsjödalen.

Det finns 315 tempel runt om i världen i verksamhet, under byggnation eller som tillkännagivits.

De flesta templen har en gyllene staty av en man i en fladdrande mantel med en lång trumpet pressad mot läpparna. Statyn föreställer Moroni, en forntida profet och en huvudperson i Mormons bok. Statyn symboliserar predikandet av Jesu Kristi evangelium för världen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.