Ämne

Tempelvigsel

Kyrkans medlemmar tror att äktenskap som ingås i ett tempel är ”beseglade”, eller välsignade, så att de varar för evigt. Principen att familjen kan fortsätta bortom graven som en medveten, kärleksfull enhet, med äktenskapsförbundet och relationen mellan föräldrar och barn bevarad, är en grundläggande tro hos medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

När ett par har gift sig och beseglats i templet beseglas automatiskt alla barn de sedan får till dem vid födseln. Om barn fötts innan paret är beseglat kan dessa barn senare delta i en tempelbesegling tillsammans med sina föräldrar. Barn som adopterats har också möjlighet att beseglas till sina adoptivföräldrar.

Principen om eviga familjer kommer från skrifterna och nutida uppenbarelse. I Nya testamentet redogör till exempel Matteusevangeliet 16:19 för hur Jesus Kristus sade till aposteln Petrus: ”Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Kyrkan likställer orden ”binda” och ”besegla”.

En undersökning som citerades i Los Angeles Times under år 2000 visade följande: ”I en tid där skilsmässan härjar ingås äktenskap i mormontemplen på en fast grund” med endast sex procent skilsmässostatistik. En annan undersökning, som publicerades i Demography Magazine år 1993, kom fram till att de medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som gifter sig i ett av kyrkans tempel är de av alla amerikanare som minst troligt skiljer sig.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.