Ämne

Utbildning

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga betonar vikten av fortsatt sekulär och andlig utbildning. Alla kyrkans utbildningsprogram faller under Kyrkans utbildningsverksamhet (KUV).

Universitet och college

 • Brigham Young-universitetet (BYU) i Provo, Utah erbjuder kandidat- och magisterexamen för över 30 000 elever.
 • BYU-Hawaii i Laie har omkring 2 400 inskrivna elever. Enligt en undersökning som U.S. News och World Report gjorde 2006 är BYU-Hawaii det universitet i landet som har störst internationell mångfald med mer än 74 länder representerade.
 • BYU-Idaho, tidigare Ricks College, blev år 2000 ett universitet som erbjuder kandidatexamen. Skolan ligger i Rexburg i Idaho och tar emot över 11 000 elever. År 2005 blev dr Kim B. Clark, tidigare dekanus vid Harvard Business School, den femtonde rektorn för BYU-Idaho.
 • LDS Business College ligger i centrala Salt Lake City i Utah. Den erbjuder ett- och tvååriga yrkesutbildningar. Den har omkring 1 300 elever.


Religionsinstitut

 • I religionsinstituten undervisas ensamstående medlemmar i kyrkan mellan 18 och 30 år om religion. Gifta universitetsstuderande deltar också. Klasserna är inte endast till för kyrkans medlemmar utan är öppna för alla troende. 
 • Instituteleverna studerar ämnen som skrifterna, kyrkans historia, kyrkans lära och förberedelse för äktenskap och mission.
 • I klasserna undervisar både heltidslärare och frivilliga lärare som utsetts av det lokala ledarskapet.
 • Förutom religionsutbildning skapar institutet en trivsam miljö där elever tillsammans kan njuta av sociala evenemang och rekreation.

Seminariet

 • Seminariet är ett fyraårigt utbildningsprogram för ungdomar mellan 14 och 18 år. Det är öppet för alla troende tonåringar.
 • Eleverna studerar en helig skrift per skolår: Gamla testamentet, Nya testamentet, Mormons bok eller Läran och förbunden. När en elev tar examen har han eller hon studerat alla fyra böckerna.
 • I samhällen där det finns många sista dagars heliga går eleverna i seminariet under håltimmar i deras ordinarie skolschema. På andra platser i världen går eleverna i seminariet antingen före eller efter skolan. I några fall där avståndet är en faktor eller där det finns få sista dagars heliga tonåringar kan elever fullgöra det fyraåriga skolprogrammet genom ett hemstudieprogram.
 • Kurserna undervisas av både heltidslärare och frivilliga.
 • Det finns omkring 350 000 seminarieelever världen över.


Ständiga utbildningsfonden
I mars 2001 tillkännagav president Gordon B. Hinckley, kyrkans dåvarande president, bildandet av ständiga utbildningsfonden som gör att medlemmar får möjlighet att skaffa sig en utbildning som kan leda till anställningsmöjligheter i deras eget land. Unga män och kvinnor som bor i vissa områden utanför Förenta staterna kan ansöka om lån från fonden. Fonden beviljar lån till låg ränta till elever för att täcka kostnaden av skolavgifter och böcker. När eleven har tagit examen betalar han eller hon tillbaka lånet under en åttaårsperiod. Kyrkans medlemmar donerar pengar för att hålla fonden igång.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.