Ämne

Seminariet

Seminariet är ett fyraårigt religiöst utbildningsprogram för ungdomar mellan 14–18 år. Det är öppet för alla troende tonåringar.

Eleverna studerar en helig skrift per skolår: Gamla testamentet, Nya testamentet, Mormons bok eller Läran och förbunden. När en elev tar examen har han eller hon studerat alla fyra böckerna.

I samhällen där det finns många sista dagars heliga går eleverna i seminariet under håltimmar i deras ordinarie skolschema. På andra platser i världen går eleverna i seminariet antingen innan eller efter skolan. I några fall där avståndet är en faktor eller där det finns få sista dagars heliga tonåringar kan elever fullgöra det fyraåriga skolprogrammet genom ett hemstudieprogram.

Kurserna undervisas av både heltidslärare och frivilliga. Det finns omkring 350 000 seminarieelever världen över.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.