Ämne

Sjuttio

Ett ämbete man kan ordineras till inom melkisedekska prästadömet, prästadömets högre orden. Sjuttio har samma myndighet som äldsterna plus ett särskilt kall och ordination till att predika evangeliet och vara ”särskilda vittnen” om Kristus för världen. De sjuttio, vars ämbete nämns i Nya testamentet, kallas också för ”resande tjänare”.

Se också Presidentskapet för de sjuttios kvorum

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.