Ämne

Melkisedekska prästadömet

Det lägre av två nivåer eller stånd av prästadöme i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Trofasta manliga medlemmar i kyrkan förlänas aronska prästadömet när de är minst tolv år gamla och varje man ordineras personligen genom handpåläggning. Man säger att de som har ordinerats på det sättet ”bär” prästadömet. Större delen av männen och pojkarna i kyrkan bär prästadömet.

Melkisedekska prästadömet har bland annat följande ämbeten: äldste, högpräst, patriark, sjuttio och apostel. De som bär det här prästadömet leder kyrkan och utför förrättningar som att namnge och välsigna barn, bota sjuka och ge den Helige Andens gåva till nyligen döpta medlemmar.

Det melkisedekska prästadömet har fått sitt namn efter en stor högpräst som levde på profeten Abrahams tid.

Se också: Aronska prästadömet, Prästadömet

{nb}

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.