Ämne

Aronska prästadömet

Det lägre av två nivåer eller stånd av prästadöme i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Trofasta manliga medlemmar i kyrkan förlänas aronska prästadömet när de är minst tolv år gamla och varje man ordineras personligen genom handpåläggning. Man säger att de som har ordinerats på det sättet ”bär” prästadömet. Större delen av männen och pojkarna i kyrkan bär prästadömet.

Det finns tre nivåer, eller ämbeten, i aronska prästadömet: diakon, lärare och präst. Diakoner är vanligtvis mellan 12 och 14 år gamla, lärare 14 till 16 och präster 16 till 18. Män som blir medlemmar i kyrkan när de är över 18 år behöver inte gå igenom varje steg utan börjar vanligtvis som präster.

De som bär aronska prästadömet förbereder och delar ut sakramentet (nattvarden) till kyrkans medlemmar under söndagens gudstjänst, besöker medlemmarna i hemmet och samlar in bidrag för de fattiga och utför andra tjänster. Namnet på aronska prästadömet kommer från Aron, Moses bror i Gamla testamentet.  

Se också: Melkisedekska prästadömet, Prästadömet

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.