Ämne

Lärare

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har ordet lärare två innebörder:

  1. Ett ämbete med ansvar inom aronska prästadömet som vanligtvis ges till unga män när de är 14 till 15 år gamla. Lärare förbereder brödet och vattnet som delas ut under sakramentet (som liknar nattvarden) under söndagens gudstjänster. Dessa unga män verkar också som hemlärare och besöker lokala församlingsmedlemmar. I lokala församlingar delas lärare in i kvorum. Dessa mindre grupper ger de unga männen möjlighet att utveckla ledaregenskaper när de tjänar tillsammans och hjälper varandra leva efter Jesu Kristi evangelium.
  2. En person som undervisar en klass i kyrkan. Det kan vara en klass för barn, ungdomar eller vuxna. Klasserna hålls vanligtvis under söndagens gudstjänster för att stärka personlig tro och öka personens kunskap om skrifterna och kyrkans lära.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.