Ämne

Sakramentet

Sakramentet är den formella välsignelsen av bröd och vatten som representerar Kristi kropp och blod och som delas ut till kyrkans medlemmar, vanligtvis under söndagens gudstjänster. Det motsvarar nattvarden i många andra kristna kyrkor.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.