Ämne

Prästadömet

Guds kraft och myndighet har delegerats till människan på jorden. Värdiga sista dagars heliga män ordineras till prästadömet via handpåläggning och man säger därefter att de ”bär” prästadömet. Prästadömet har delats in i två nivåer eller orden aronska prästadömet och melkisedekska prästadömet. Se också: Myndighet i kyrkan

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.