Ämne

Präst

Ett ämbete eller ansvar inom aronska prästadömet som vanligtvis ges till unga män när de är 16 till 18 år och till nya vuxna manliga medlemmar. Präster uppsänder en bön för att välsigna sakramentet (som liknar nattvarden) som delas ut till kyrkans medlemmar under söndagens gudstjänster. Under tillstånd av lokala prästadömsledare kan präster också utföra dop.

I lokala församlingar delas präster in i mindre grupper som kallas för kvorum. Kvorummedlemmarna hjälper varandra utveckla ledaregenskaper och att tjäna andra i sin strävan att följa Jesus Kristus.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.