Ämne

Politiskt obunden

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga motsätter sig uttalandena av The Boston Globe i dess artiklar den 19 och 22 oktober 2006 där de hävdar att kyrkan som institution stöder en politisk kampanj.

Kyrkan utfärdade följande uttalande som svar på detta:

”På grund av artiklar som cirkulerar i media vill vi återigen bekräfta den neutrala ställning kyrkan har och betona den sedan länge etablerade riktlinjen att ingen medlem i ett offentligt ämbete i någon av kyrkans organisationer är bemyndigad att uttala sig å kyrkans vägnar i fråga om kyrkans ställning till politiska frågor.”

Läs mer om kyrkan och dess politiska obundenhet.

Fler svar på The Boston Globes vilseledande artiklar:

Romney Pal Takes Blame for Dust-up”, The Salt Lake Tribune

”Article Called Inaccurate; Church Asserts Neutrality”, Deseret News

”LDS Church Responds to Boston Globe, Romney”, Hotline

”The Boston Globe and A ’Nationwide Network of Mormon Supporters’”, Article VI Blog

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.