Ämne

Medlemmarnas medverkan

Aktiva medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga medverkar ofta på ett mycket personligt plan i kyrkans arbete, inklusive i dess lokala administration. Avsaknaden av ett avlönat, yrkesmässigt prästerskap innebär att ledarskapet är mycket decentraliserat världen över och de flesta medlemmarna bidrar genom frivilligt arbete som lärare eller i andra funktioner.

Den lokala församlingsledaren kallas för biskop och verkar vanligtvis som sådan i ungefär fem år. Efter hans verksamhetstid kan han få i uppdrag att verka i högre ledarskapspositioner i ett större geografiskt område eller, vilket är lika troligt, återvända till mindre krävande tjänandetillfällen i sin egen församling.

Under en intervju i december 2004 med intervjuprogramledaren Larry King svarade president Gordon B. Hinckley på frågan ”Det är krävande att vara medlem, eller hur?”. President Hinckley sade: ”Nej, det är underbart! Det är krävande, stora förväntningar, det är klart. Men det är underbart.”

Angående nya medlemmar som går med i kyrkan sade president Hinckley: ”De sätts i arbete. De får ansvar. De får känna att de är en del av detta, Guds, verks stora frammarsch ... De märker snart att mycket förväntas av dem som sista dagars heliga. De har inget emot det. De axlar sitt ansvar och tycker om det. De förväntar sig att deras religion ska kräva något av dem, att kräva en förändring i deras liv. De möter kraven. De vittnar om det goda de har fått. De är entusiastiska och trofasta.”

Förutom deras tilldelade regelbundna verksamhet i församlingen kan medlemmar donera sin tid för att stödja kyrkans välfärdsprogram och humanitära program. Det kan till exempel vara att arbeta under några timmar då och då på en lokal konserveringsfabrik som producerar mat till behövande.

Medlemmar bidrar också ekonomiskt på en nivå som överraskar många utanför kyrkan. En vanlig aktiv medlem donerar en tiondel av sin årsinkomst till kyrkan, förutom bidrag till de behövande varje månad.

Aktiva medlemmar i kyrkan går vanligtvis till kyrkan under tre timmar på söndagen och närvarar vid tre olika möten. Huvudgudstjänsten är drygt en timme lång och kallas för sakramentsmötet. Män och kvinnor som har fått i uppdrag att tala gör det från talarstolen och församlingen deltar genom att sjunga psalmer, be och ta del av ”sakramentet” — brödet och vattnet som symboliserar Jesu Kristi försoning för människans synder (motsvarar nattvarden). Resten av tiden delas upp mellan Söndagsskolan och klasser för män, kvinnor, ungdomar och barn. Alla kan komma till söndagens möten, oavsett om de är medlemmar i kyrkan eller inte.

Ungdomar i högstadieålder deltar i seminariet — en klass som hålls varje vardag och som inriktar sig på studier i skrifterna. Beroende på var ungdomarna bor träffas de under skoltiden, innan eller efter skolan.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.