Ämne

Humanitär tjänst

  • Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skänker bistånd och driver utvecklingsprojekt för humanitära syften i länder över hela världen. Projekten drivs utan hänsyn till mottagarnas nationalitet eller religion.
  • Humanitärtjänsten skickar bland annat nödhjälp vid naturkatastrofer, som vid jordbävningar eller tsunamis, eller katastrofer som orsakats av människan, som följderna av krig och svält. De bidrar också till långsiktiga hjälpinsatser för att möta allvarliga och mer förankrade behov, som behovet att lindra sjukdomar.
  • Inom bara några timmar efter en katastrof arbetar kyrkan med lokala tjänstemän för att avgöra vilka förnödenheter och vilken mat som behövs. Material skickas sedan omedelbart ut till området.
  • När de omedelbara behoven avhjälpts söker kyrkan efter ytterligare sätt att hjälpa till med samhällets långsiktiga behov. Kyrkans avsikt är att hjälpa människor bli oberoende genom att lära ut färdigheter och tillhandahålla resurser för oberoende.
  • Donationer, framför allt från kyrkans medlemmar men också från andra runt om i världen, används för att möjliggöra biståndsprojekten. Hundra procent av donationerna som ges till kyrkans humanitärtjänst används i biståndsarbetet. Kyrkan står för sina egna omkostnader.
  • Kyrkans humanitärtjänst bidrar till fem pågående globala projekt för att hjälpa människor bli mer oberoende. Det är neonatal återupplivningsutbildning, rent vatten, rullstolsdistribution, ögonvård och vaccination mot mässlingen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.