Ämne

Jesu Kristi försoning

Priset som Jesus Kristus betalade genom sitt lidande i Getsemane och sin död på korset, vilket upphäver syndens följder. Kristi försoning gör det möjligt för alla att uppstå. Den gör det också möjligt för alla som omvänder sig från sina synder att fortsätta att utvecklas och framåtskrida i all evighet.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.