Ämne

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

MORMONNEWSROOM.ORG (uppdaterad 120201)

MORMONNEWSROOM.ORG är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas (”Kyrkans”) officiella webbplats för nyhetsmedia.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och till oss anknutna juridiska enheter (kallas kollektivt för ”kyrkan”, ”vi”, ”oss” eller liknande begrepp) lägger vikt vid integritet i fråga om din personliga information. Den här integritetspolicyn är avsedd att vara ett allmänt meddelande som beskriver hur vi samlar, använder och handhar personlig information som du lämnar på våra webbplatser eller internetprogram (kallas för ”webbplatser”). Vi strävar efter att samla, använda och lämna ut personlig information i enlighet med gällande lag i länderna där vi samlar sådan information. Integritetspolicyn gäller denna webbplats, som ägs och handhas av Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints eller FamilySearch International (enligt webbplatsens startsida).

Inom vissa jurisdiktioner kan kyrkans anknutna enheter komma att använda sig av egna integritetspolicyvillkor för att motsvara den lokala gällande lagens krav. När sådana separata villkor anses vara nödvändiga meddelar vi dig om detta.

Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att lämna personlig information. När personlig information krävs rättar vi oss efter följande sekretesspolicy i fråga om hur vi samlar, använder, lämnar ut, flyttar och lagrar din information.

Sekretesspolicy

1. Insamling av information. När du skapar ett LDS-konto direkt eller via en webbplats för FamilySearch, registrerar ett konto på en av våra webbplatser, lägger till profilinformation eller gör något liknande, kan vi samla eller få från dig eller dina medlemsuppgifter (om tillämpligt) information som inbegriper men inte begränsas till namn, adress, e-postadress, telefonnummer, foto, kontakt- eller profilinställningar och uppgifter om kyrkoenhet.

Vi kan också samla informationen som din internetenhet eller webbläsare skickar när du besöker en av våra webbplatser, däribland din ip-adress.

2. Användning av personlig information. Vi kan använda den personliga information du lämnar för att a) kontakta dig, b) genomföra dina förfrågningar, c) efterfråga frivilliga kommentarer om webbplatsers inslag eller innehåll eller d) utföra vår mission.

Vi kan också använda din personliga information i interna syften, som revision, dataanalys, felsökning av systemet och forskning.

Dessutom kan vi använda både den personliga information du lämnar och informationen som din webbläsare skickar (se avsnitt 10 nedan) för att hitta användare som tycks orsaka skada på våra webbplatser eller för att göra en användares bruk av våra webbplatser mer personlig. 

Om din information ska användas i annat syfte än beskrivits ovan kommer vi att informera dig om detta och få din tillåtelse i förväg, om detta krävs enligt gällande lag.

Ibland kan vi också meddela dig om dina möjligheter att välja att inte använda eller att använda vissa inslag.

3. Användning av kyrkans medlemsinformation. Om du är medlem i kyrkan kan dina allmänna medlemsuppgifter (till exempel namn, adress och telefonnummer) och annan ytterligare information som du väljer att uppge (till exempel e-postadress, foto och så vidare) delas med kyrkans medlemmar i din församling eller gren och stav eller distrikt i interna kyrkosyften efter din tillåtelse i förväg, om detta krävs enligt gällande lag. En del av din information kan också visas i begränsad omfattning på våra internetplatser, bland annat LDS.org. Du kan välja att inte låta andra få del av din information eller att begränsa den information du låter andra få del av genom att ändra dina profilinställningar på de enskilda webbplatserna.

Dina medlemsuppgifter, däribland din personliga kontaktinformation, kan komma att göras tillgängliga för kyrkans ledare i interna kyrkosyften.

4. Bidragande med innehåll. På några av våra webbplatser kan du lägga till eget innehåll och egna kommentarer i vissa avdelningar. En del av dessa bidrag är avsedda att vara privata och inte synliga för andra (till exempel personliga anteckningar på nätet, dagboksanteckningar eller liknande). Men andra bidrag kan avses vara offentliga och synliga för andra (till exempel skriftliga vittnesbörd eller kommentarer på nätet i utvalda delar av våra webbplatser).

När dina bidrag kommer att synas offentligt eller delas med tredje part kommer vi att be om din uttryckliga tillåtelse antingen då du skapar en viss profil (till exempel på mormon.org eller familysearch.org) eller då du laddar upp innehåll (till exempel när du laddar upp videoklipp eller släktforskningsuppgifter). Vi rekommenderar att du iakttar försiktighet när du bidrar med innehåll som kommer att synas offentligt och att du undviker att lägga upp information som skulle kunna skada dig eller andra.

Allt slags innehåll du bidrar med lagras antingen i vårt system, i våra anknutna enheters system eller i tredje parts system (enligt definitionen i avsnitt 7A nedan). Industristandarder används för att skydda dina bidrag från otillåten åtkomst, utlämning eller modifikation (enligt avsnitt 8 nedan), men vi kan inte garantera fullständig sekretess och vi kan, i vissa fall, välja eller vara lagligt skyldiga att lämna ut sådan information till tredje part enligt avsnitt 7 i denna policy.

Trots att vi inte är förpliktade att övervaka dina bidrag, förbehåller vi oss rätten att göra så efter eget godtycke. Vi förbehåller oss också rätten att blockera eller ta bort innehåll vi anser vara olämpligt, oanständigt, obscent, våldsamt, trakasserande, kränkande eller ärekränkande, olagligt, hotande eller på annat sätt anstötligt, oavsett om det avsågs vara privat eller offentligt. Eftersom vi inte granskar allt innehåll som läggs upp på varje inslag på varje webbplats, kan vi inte garantera att vi kommer att kunna genomföra skyddsåtgärder om du skulle bidra med innehåll som avslöjar information om en person som är utsatt för skada eller övergrepp eller riskerar att utsättas för skada eller övergrepp.

När vi blir medvetna om innehåll som vi anser vara stötande eller som kan äventyra integriteten i fråga om din eller någon annans personliga eller konfidentiella information, kommer vi i god tro att försöka blockera eller ta bort sådant innehåll. 

5. Lagring. Vi lagrar samlad information och bidrag under en rimlig tidsrymd för att insamlingen ska kunna uppfylla sitt syfte. Sedan raderar vi den från våra uppteckningar, förutom begränsad profilinformation som sparas i historiesyfte, allmänna släktforskningsuppteckningar eller medlemsinformation som tillhör en permanent släktforskningsuppteckning eller kyrkans historiska uppteckningar.

6. Åtkomst. Vi strävar efter att personlig information ska vara korrekt och är därför beroende av att du fyller i och uppdaterar din personliga information. Du kan ändra, rätta till eller ta bort din personliga information via din webbspecifika registrering, via din profil eller via ditt LDS-konto där tillämpligt.

Om du är medlem i kyrkan kan en del av din personliga information bara uppdateras genom att ändringar görs på ditt matrikelkort. Sådana ändringar görs genom att du kontaktar kamreren i din kyrkoenhet och ber honom föra in ändringen. Om du har problem med att ändra eller uppdatera din personliga information kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. När vi får ditt meddelande gör vi vårt bästa för att svara dig inom 30 dagar. Om vi inte kan svara dig inom 30 dagar eller inte kan ge dig tillgång till informationen du efterfrågade kommer vi att förklara varför.

7. Delande och avslöjande av information. Vi anser att din personliga information är konfidentiell och säljer den inte vidare. Vi delar inte din personliga information med andra parter förutom i följande fall (eller vid andra tillfällen då vi uttryckligen informerar dig om detta och ber om din tillåtelse i förväg):

A. Tredjepartsleverantörer. Vi kan ge personlig information till en tredje part som de använder när de utför interna funktioner åt oss (till exempel bearbetning av betalningar, underhåll, säkerhet, dataanalyser, värdtjänster och så vidare). Vid sådana fall kommer leverantörerna att kontrakteras att skydda all personlig information från vidare användning (även i marknadsföringssyfte) eller flyttning, i enlighet med denna integritetspolicy och industristandarder.

B. Kyrkans enheter. Vi kan flytta personlig information till en enhet som är anknuten till kyrkan för att uppnå kyrkans syften. Vad gäller överföring av medlemsinformation från Europeiska unionen följer vi standardklausulavtal mellan kyrkans enheter i enlighet med Europeiska unionens krav. Vad gäller lämnandet av personlig information på nätet anser vi att en person som lämnar sådan information därigenom bekräftar att hon medger att denna information behandlas samt att sagda information förs över landgränser till Förenta staterna, där tillämpligt, i det syfte i vilket informationen lämnades.

C. Juridiska krav. Vi kan hämta och lämna ut din personliga information, inlägg, dagboksanteckningar, chatthistorik, personliga anteckningar, innehåll eller annat bidrag på varje webbplats om vi i god tro anser att detta krävs enligt domstolsbeslut eller annat juridiskt eller administrativt åläggande eller i övrigt enligt gällande lag. Dessutom kan vi lämna ut din personliga information och annan information om vi i god tro anser det lämpligt eller nödvändigt för att undvika att bryta mot våra andra avtal; som förebyggande åtgärd för att skydda mot ansvarsskyldighet; för att skydda webbplatsens, en individs eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet; för att bibehålla och skydda säkerheten och integriteten hos våra tjänster eller infrastruktur; för att skydda oss och våra tjänster från bedräglig, oriktig eller olaglig användning; för att undersöka och försvara oss själva mot påståenden eller anklagelser från tredje part; eller för att bistå polis eller andra myndigheter.

8. Skydd av information. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda all personlig information vi får mot förlust, missbruk och obehörig ändring samt för att bevara dess konfidentialitet. Vi går regelbundet igenom våra säkerhetsåtgärder och tar ny säkerhetsteknik och -åtgärder under övervägande. Vi använder oss också av aktuell teknologi inom kryptering för att kryptera överföringen av data på våra inloggningssidor. Men eftersom vi inte kan garantera att denna krypteringsteknik skyddar informationen fullständigt ber vi dig iaktta försiktighet när du lämnar personlig information på nätet.

9. Uppgifter om tredje part. När lokal gällande lag så tillåter kan du lämna personlig information, inklusive kontaktinformation, om någon annan än dig själv (med andra ord en tredje part) så att vi kan kontakta denna person, leverera något eller på annat sätt utföra din begäran. Informationen som samlas kommer endast att användas för att utföra din begäran. När du lämnar information om någon annan än dig själv måste du först få tillåtelse av denna person om hans eller hennes tillstånd krävs enligt gällande lag.

Om du eller någon annan har gett oss din personliga kontaktinformation och du vill be oss att inte kontakta dig igen, följ då instruktionerna för att annullera prenumeration eller avböja kontakt som finns på aktuell sida, i nyhetsbrev, e-postmeddelanden eller liknande.

10. Passiv datainsamling: kartläggningsteknologi, kakor och pixeltaggar. När du besöker en av våra webbplatser kan våra servrar eller filtreringssystem samla information som din webbläsare skickar varje gång du besöker en webbplats. Den informationen kan bestå av, men är inte begränsad till, den webbläsare du använder, ditt operativsystem, din språkinställning, eventuell webbplats som hänvisade till vår webbplats, datumet och tiden för ditt besök och informationen du sökte efter på våra webbplatser.

Vi använder också kakor och pixeltaggar för att samla information. Enkaka är en kort text som används för att skicka information till hårddisken på din dator eller till din webbläsare i uppteckningssyfte. En kaka är som ett slags etikett som gör det möjligt för våra webbplatser att känna igen din webbläsare när du kommer tillbaka till våra webbplatser. Enpixeltagg (kallas också förwebbsignal) används tillsammans med kakor för att hjälpa oss förstå hur besökare använder våra webbplatser. En pixeltagg består vanligtvis av en genomskinlig bild som placeras på en webbplats. Vi använder pixeltaggar för att kartlägga din användning av en webbsida och de gör det enklare för oss att följa och kartlägga återkommande webbläsares användning. Genom att använda pixeltaggar kan vi till exempel spåra ordningsföljden av sidorna som besöktes på en webbplats och kartlägga användardata och trafiken på våra webbplatser.

Vi samlar den här informationen för att bättre förstå hur du använder och förflyttar dig på våra webbplatser så att vi kan förbättra din upplevelse. Vi kan också dela informationen med våra anställda, leverantörer, serviceleverantörer och anknutna enheter enligt avsnitt 7.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att du inte accepterar kakor eller så att du tillfrågas innan du tar emot en kaka från webbplatserna du besöker. Men om du väljer att inte acceptera kakor kan det innebära att du inte kan använda vissa delar eller funktioner på våra webbplatser.

11. Policyefterlevnad och frågor om integriteten av personlig information. Vi har en datasekretssansvarig som hjälper till att säkerställa att denna integritetspolicy åtföljs och som svarar på frågor om datasäkerhet eller andra säkerhetsfrågor. Datasekretessansvarige hjälper också till att undervisa kyrkans anställda om hur man följer policyn. Frågor om den här integritetspolicyn eller säkerheten när det gäller vår behandling av personlig information kan skickas via e-post, fax eller brev till följande:

E-post: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Fax: +1-801-240-1187
Adress: Data Privacy Office
50 E. North Temple St.
Salt Lake City, UT 84150-0018, USA

12. Barns integritet. Vi samlar inte medvetet information om barn under 13 år på de flesta av våra webbplatser. De av våra webbplatser som samlar information om barn gör detta endast med barnets föräldrars eller vårdnadshavarens i förväg givna uttryckliga medgivande enligt gällande lag. Vi rekommenderar med eftertryck att omyndiga personer under 18 år ber sina föräldrar om tillåtelse innan de skickar någon personlig information till någon annan via internet, och vi uppmuntrar föräldrar att undervisa sina barn om hur man använder internet på ett säkert sätt.

13. Länkar till tredje part. Vi ansvarar varken för sekretesspolicy eller innehåll på någon tredje parts webbplats. För att skydda dig själv bör du granska andra webbplatsers policy och förvissa dig om att de motsvarar dina förväntningar vad gäller personlig integritet.

14. Framtida ändringar av integritetspolicyn. Vi går regelbundet igenom den här integritetspolicyn och kan efter behov ändra, lägga till eller ta bort delar. Om vi ändrar integritetspolicyn så att det påverkar hur vi använder din personliga information kommer vi att informera dig här eller via en notis på vår startsida. Vi kommer också att uppdatera revisionsdatumet längst ner på integritetspolicyn. Vi uppmanar dig att granska integritetspolicyn då och då så att du får kännedom om eventuella ändringar.

Datum för ikraftträdande

Den här versionen av integritetspolicyn trädde i kraft den 1 februari 2012.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.