Ämne

Informationscenter

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga driver informationscenter världen över för att berätta om kyrkans tro för allmänheten. De är kostnadsfria och ligger oftast i närheten av ett tempel eller en historisk plats.

Varje informationscenter är unikt, men alla lyfter fram sista dagars heligas strävan att följa Jesus Kristus. Andra ämnen som tas upp är bland annat meningen med livet och familjens vikt. Dessa trossatser delges genom utställningar, audiovisuella presentationer och interaktiva stationer. Kyrkan har också missionärer på varje center som finns där för att svara på frågor. Besökare väljer själva hur länge deras besök på centret varar.

Här är en lista över informationscenter. Klicka på länken för mer information, bland annat vägbeskrivning, öppettider och kontaktinformation.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.