Ämne

Sakramentsmötet

{nb}

Sakramentsmötet är vad sista dagars heligas gudstjänster kallas och de hålls vanligen varje söndag. Under mötet delas sakramentet (som liknar nattvarden) ut till kyrkans medlemmar. Sakramentsmöten innehåller musik, tal, vittnesbörd och böner.

Se också Om kapell och tempel: Hur mormonernas gudstjänst ser ut

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.