Ämne

Välfärd och oberoende

Syftet med välfärdsprogrammet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är att ta hand om de behövande på ett sätt som undervisar dem om hur de kan bli oberoende och bevara sin självrespekt. Programmet ger också alla andra medlemmar i kyrkan tillfälle att tjäna — och på så sätt följa budet Jesus Kristus gav om att föda den hungrige, ge den törstige något att dricka, ta emot en främling, klä den nakne och besöka de sjuka.

Inom kort efter det att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga grundades 1830 upprättade dess ledare biskopars förrådshus, platser där säd och andra förnödenheter som frivilligt donerats av medlemmarna kunde förvaras och delas ut för att hjälpa behövande medlemmar. I april 1936 inrättade kyrkan ett formellt välfärdsprogram för att hjälpa kyrkans medlemmar som drabbats av den stora depressionen. I dag når välfärdsprogrammet ut till världens alla hörn och hjälper folk oavsett trossamhörighet.

  • Välfärdsprogrammet bekostas av donationer av kyrkans medlemmar. En söndag i månaden hoppar kyrkans medlemmar över två måltider och skänker pengarna de skulle ha använt till mat till kyrkan.
  • Ledaren (biskopen) av den lokala församlingen noterar vilka personer som behöver hjälp tillsammans med presidenten för Hjälpföreningen — en kvinna i församlingen som verkar som ledare för kvinnornas organisation. Församlingar brukar inte vara större än några hundra personer så att lokala ledare får tillfälle att lära känna medlemmarna.
  • På platser där det finns många medlemmar i kyrkan kan välfärdsinrättningarna vara omfattande. Welfare Square i närheten av kyrkans huvudkontor i Salt Lake City i Utah är den största välfärdsinrättningen. Byggnaderna där omfattar en konservfabrik, ett mejeri, ett biskopens förrådshus, en andrahandsbutik, en arbetsförmedling och silos där vete och annan säd förvaras.
  • Biskopens förrådshus har ofta liknats vid en stormarknad utan kassor. Mat och hushållsartiklar ges till dem som inte har råd att köpa dem själva och som har en skriftlig rekvisition från sin lokala biskop. Mottagare får tillfälle att arbeta för det de får i den mån de har möjlighet därtill. 
  • Deseret Industries är en ideell organisation som erbjuder både arbetsplatsutbildning och driver andrahandsbutiker. Andrahandsbutikerna är öppna för allmänheten.
  • Kyrkans familjeservice är en privat, ideell organisation som erbjuder rådgivning, adoptionstjänst, stödgrupper för återhämtning från missbruk samt resurser för sociala, känslomässiga och andliga utmaningar.

Mer information

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.