Ämne

Högpräst

Ett ämbete med ansvar inom melkisedekska prästadömet. Värdiga bröder i kyrkan blir högpräster då de kallas som medlemmar av ett stavspresidentskap, högråd eller biskopsråd eller då stavspresidenten av annan anledning beslutar att detta ska ske. Många sista dagars heliga män är högpräster och ingen formell utbildning krävs för ämbetet.

Varje stav har ett högprästernas kvorum. Stavspresidentskapet utgör presidentskapet för det kvorumet. I varje församling är högprästerna organiserade i en högprästernas grupp.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.