Ämne

Stav

Församlingar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som har organiserats i geografiska områden där medlemmar deltar i gudstjänster i närheten av hemmet. Varje medlem tillhör en stav, vilket kan liknas vid ett stift. Ledaren för en stav kallas stavspresident.

Ordet stav är taget från en liknelse i Gamla testamentet där ett ”tält”, eller kyrkan, hålls uppe med hjälp av stavar (se Jesaja 54:2).

Varje stav består av flera mindre grupper som kallas för församlingar eller grenar. Det finns vanligtvis mellan fem och tolv församlingar och grenar i en stav. I områden där kyrkan är ung delas medlemmarna in i distrikt istället för stavar.

Det krävs mycket tid och arbete för att leda en stav och möta behoven hos dess medlemmar, och det utförs av medlemmarna själva. De flesta medlemmarna ombeds av lokala ledare att bidra på specifika sätt. Bland annat inom administration, undervisning eller servicerelaterade positioner. Dessa ansvar omfördelas regelbundet i enlighet med församlingens behov.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.