Ämne

Gren

De flesta församlingarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har delats in efter geografiska områden, och där det finns färre medlemmar delas sista dagars heliga in i grenar istället för församlingar. Lekmannaledaren för en gren kallas grenspresident. Grenar tillses av en stav, en mission eller ett distrikt. Alla är välkomna att besöka en grens eller församlings gudstjänster på söndagarna.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.