Ämne

Gudomen

Det traditionella begreppet Treenigheten kallas av medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga för gudomen. Sista dagars heliga och andra kristna har samma namn på Fadern, Sonen och den Helige Anden, men den syn som sista dagars heliga har på de tre medlemmarna i gudomen skiljer sig stort från traditionell kristendom.

Gud Fadern

Gud kallas ofta för vår himmelske Fader i kyrkan, eftersom han är Fader till alla människors ande och de är skapade i hans avbild (Första Moseboken 1:27). Det är ett lämpligt namn på en Gud som är vänlig och rättvis, allvetande och allsmäktig. Sista dagars heliga tror att han har en kropp som liknar människans, men att den är odödlig och fullkomlig. Vår himmelske Fader etablerade ”frälsningsplanen”, som ger människan möjlighet att leva i hans närvaro och tillsammans med sin familj för evigt. Faktum är att detta är hans verk — att åstadkomma odödlighet och evigt liv för sina söner och döttrar.

Jesus Kristus

Jesus Kristus är det centrala i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som fått namn efter honom. Varje bön i hemmet och varje predikan i kyrkan avslutas i Jesu Kristi namn. Sakramentets emblem (nattvarden) som tas varje vecka under gudstjänsten symboliserar hans försoning. Sista dagars heliga tror till fullo på Nya testamentets redogörelse för Jesu Kristi födelse, liv och verksamhet, död och uppståndelse. Han, liksom sin Fader, har en fysisk kropp — samma kropp som steg ut från graven efter hans uppståndelse och som han bjöd apostlarna att röra och se (se Lukasevangeliet 24:39).

Som den enda perfekta människa som någonsin levt var Jesus ett exempel under sitt liv för alla att följa. Eftersom människorna misslyckas med detta betalar Kristi försoning priset för synden på villkor av individuell omvändelse. Hans offer gör det också möjligt för alla människor att uppstå och bli odödliga. Han är Frälsaren och kommer en dag att bli Domaren.

Den Helige Anden

Kyrkans medlemmar tror att den Helige Anden är en person som består av ande, att han inte har en fysisk kropp. Den Helige Andens speciella mission är att vittna om Fadern och Sonen, att uppenbara sanning, att trösta och att helga. Han är en gudomlig vägledare och lärare.

Sista dagars heliga tror att den Helige Anden kan inspirera och påverka rättfärdiga människor som är lyhörda för hans maningar. Vidare är den Helige Andens ”gåva” privilegiet att åtnjuta hans ständiga sällskap så länge man lyder Guds bud. Den ges efter dopet till medlemmar i kyrkan av en prästadömsbärare som lägger sina händer på den döpta personens huvud och välsignar honom eller henne att ”motta den Helige Anden”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.